پوست استخوانی پسته

 پوست استخوانی پسته

یک راه استفاده بهینه از پوست استخوانی پسته این است که به جای سوزاندن و یا دفع کردن آن آن را پیرولیز(تجزیه در اثر فرآیند حراراتی)نمود و با طراحی و احداث واحد های صنعتی مربوطه و پالایشگاهی متخصص این کار مواد با ارزش از آن بدست آورد.از جمله مزایای پیرولیزه نمودن عبارت اند از جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست ،صرفه جویی اقتصادی برای کشور از طریق کاهش واردات،جایگزین نمودن آن به جای چوب و زغال سنگ در تهیه قطران و استفاده از مواد موثر استخراجی آن در صنایع دارویی و….

ایران از جمله تولید کنندگان بزرگ پسته دنیا به حساب می آید بنابراین پوست سخت که مغز پسته را در بر گرفته است،به مقدار فرآوانی در اکثر نقاط کشور وجود دارد.میتوان از این پوست به ظاهر بی ارزش استفاده مناسبی نمود.

پوست استخوانی پسته

مزایای استفاده از ضایعات پوست پسته:

۱-از مقدار زیادی پوست که به صورت زباله آنها را میسوزانند و در اکثر نقاط کشور آنرا دفع میکنند استفاده بهینه میشود

۲-از سوزاندن آن که باعث آلودگی هوا و محیط زیست میشود جلوگیزی به عمل می آید.

۳-میتوان از واردات برخی از مواد با ارزشی که از آن استخراج میشود جلوگیری نمود به طوری که صرفه جویی اقتصادی برای کشور را به دنبال داشته باشد.

۴-با توجه به مقدار فراوان پوست در کشور میتواند جایگزین مناسبی برای چوب و زغاال سنگ در تهیه قطران باشد.

۵-با توجه به اینکه اکثر پوست ها منشا گیاهی دارد امکان تمام شدن آن مانند نفت وجود نخواهد داشت

۶-از مواد موثر استخراجی از پیرولیزه پوست سخت میتوان موادمورد استفاده در صنایع دارویی و سایر صنایع استفاده کرد.

پوست استخوانی پسته

سوخت زیستی اصلی ترین محصول پیرولیزه سریع است.از پیرولیزه پوست سخت میوه های خشکباری مواد زیر به دست می آید:

۱-گاز که شامل هیدروژن ،متان، دی امسید کربن و مقدار کمی گاز های دیگر است

۲-اسید که شکل مایع داشته و شامل متانول، اسید استیک و استون است

۳-قطزان که مایعی چسبان است و با بوی تند و غنی از مواد فنولیک است.

قطران گیاهی

                       (قطران گیاهی)

۴-کربن فعال :در پایان کار پیرولیز پوست مقداری زغال بر جای میماند که میتوان از آن جهت تولید کربن فعال استفاده نمود

کربن فعال پسته

                        (کربن فعال )

منبع:کتاب پسته و فرآورده های آن