کاشت و تولید نهال پسته

کاشت و تولید نهال پسته

در کاشت و تولید نهال پسته با کیفیت عوامل و فاکتور های زیادی دخالت دارند که مهم ترین آن ها نهال است.نهاده اصلی برای توسعه،اصلاح و جایگزینی باغات نهال است باغدار باید بداند چه نهالی کاشت می کند چون نهال پایه و اساس باغبانی است و نقش کلیدی در افزایش کمی و کیفی محصولات باغی دارد.

 نهال گواهی شده چهار شاخصه دارد:

-اصالت و خصولت ژنتیکی

-سلامت و عاری بودن از عوامل بیماری زا

– استاندارد و مشخصات ظاهری مناسب

– سازگاری با شرایط منطقه

کاشت و تولید نهال پسته

-۱ کاشت مستقیم بذوردر زمین اصلی:

 پس از آماده سازی زمین به منظور احداث باغ باید ابتدا جوی و پشته هایی به عرض ۱۰۰-۵۰ سانتیمتر و عمق ۵۰-۷۰ سانتی متر ایجاد گردد. سپس آن را آبیاری و در فصل زمستان نسبت به کشت مستقیم بذر پسته رقم بادامی ریز اقدام می شود. لازم است که بذور به مدت ۱۲ ساعت قبل از کاشت خیسانده و با قارچ کش مناسب ضد عفونی شوند.

در یک طرف پشته گودال هایی با عمق۲-۳ سانتیمتر  و با فاصله ۲-۳ متر از یکدیگر ایجاد و پس از قرار دادن بذور در داخل هر گودال روی آن ها با ماسه پوشانده خواهد شد. در مناطقی که دارای شرایط شوری خاک و آب هستند عرض جوی های کشت۱-۱.۵ متر و عمق آن ها حدود ۲۰تا-۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته و کشت بذور در وسط جوی انجام می شود. لازم است محل کشت بذر از سطح جوی حدود ۱۰-۵ سانتیمتر بالاتر باشد تا در هنگام آبیاری آب حدود ۵سانتی متر روی بذر را بپوشاند. درطول جوی های کشت در این روش بین ۳۰-۵۰ متر  و فواصل ردیف ها حدود ۶-۸ متر در نظر گرفته می شود  و آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و میزان آب موجود، پس از سبز شدن بذور هر ۱۵-۱۰ روز یکبار انجام می شود.

کاشت و تولید نهال پسته

-۲ برای این منظور از کیسه های پلاستیکی سیاه به قطر ۱۰-۱۵ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰-۲۵ سانتیمتر استفاده می شود. ترکیب خاک گلدان شامل دو پنجم ماسه شیرین+ دو پنجم خاک زراعی+ یک پنجم کود حیوانی پوسیده(ترجیحا کود گاوی) می باشد.

 در این روش  ممکن است گلدآن ها به صورت آزاد ودر کنار یکدیگر قرار بگیرند یا به صورت کرتی در آیند. پس از خیساندن بذور مورد نظر و ضد عفونی آن ها، دو عدد بذر در عمق ۲-۳ سانتیمتری خاک گلدان قرار گرفته و روی آن با ماسه یا خاک اره پوشانیده می شود. زمان کاشت گلدان اواخر زمستان یا اوایل بهار می باشد.

در صورت تولید نهال گلدانی در شاسی یا گلخانه، می توان در پاییز یا اوایل زمستان نیز اقدام به کاشت بذور  نمود. از مزایای این روش بالا بودن بازده تولید نهال، سهولت و عدم محدودیت زمانی در امر جابجایی گلدان می باشد.


فروش پسته