دهن بست کله قوچی

دهن بست کله قوچی دهن بست کله قوچی سایز درشت تر نسبت به سایر پسته های دهن بست و انس های پایین آن بسیار مناسب جهت آب خندان میباشد.و جهت مغز کردن دارای مغز درشت و گل داری میباشد و مغز آن برای مخلوط آجیل مناسب است.از دهن بست کله قوچی بیشتر جهت آب خندان […]

دهن بست فندقی

دهن بست فندقی دهن بسته فندقی بسیار مناسب جهت مغز کردن و با پرت پایین و مغز گل دار و جهت آبخندان نیاز به چکش خوردن دارد  

۱۳۹۶/۰۸/۱۷ دسته بندی: دهن بست فندقیپسته دهن بست مشاهده

دهن بست احمدآقایی

دهن بست احمدآقایی از جمله مشخصات دهن بست احمدآقایی دارای مغز خوش رنگ و مناسب جهت شکستن با دستگاه جهت فروش مغز ، و برای آبخندان بدون نیاز به چکش خوردن

دهن بست اکبری

پسته دهن بست اکبری از جمله مشخصات دهن بسته پسته اکبری کشیده و پوست نازک و مناسب جهت آبخندان بدون نیاز به چکش خوردن انس دهن بست ۲۴ ۲۶ گرم مغز ۴۸ گرم

۱۳۹۶/۰۸/۱۷ دسته بندی: دهن بست اکبریپسته دهن بست مشاهده