دهن بست اکبری

پسته دهن بست اکبری از جمله مشخصات دهن بسته پسته اکبری کشیده و پوست نازک و مناسب جهت آبخندان بدون نیاز به چکش خوردن انس دهن بست ۲۴ ۲۶ گرم مغز ۴۸ گرم

۱۳۹۶/۰۸/۱۷ دسته بندی: دهن بست اکبریپسته دهن بست مشاهده