دهن بست فندقی

دهن بست فندقی دهن بسته فندقی بسیار مناسب جهت مغز کردن و با پرت پایین و مغز گل دار و جهت آبخندان نیاز به چکش خوردن دارد  

۱۳۹۶/۰۸/۱۷ دسته بندی: دهن بست فندقیپسته دهن بست مشاهده