مغز دو پوست شده

مغز دو پوست شده مغز دو پوست شده به مغزی گفته میشود که به اصطلاح پوست دوم یا پوست رویی مغز کنده شود که میتواند به روشهای خاصی این کار انجام شود مثلا:مغز را به مدت چند دقیقه داخل آب گرم نگه میدارند و بعد پوست رویی مغز به راحتی جدا میشود و سپس مغز را […]