مغز دهن بست فندقی

مغز دهن بست فندقی مغز دهن بست فندقی از لحاظ متوسط و برای مصارف گوناگون از جمله صادرات بسیار خواهان دارد.مغز فندقی را از شکستن دهن بست فندقی با دستگاه خوردکن بدست میاید و چون دهن بست فندقی گرد میباشد شکستن آن با دستگاه پرت کمتری دارد و در نتیجه مغز بهتری بدست میاید.مغز فندقی […]

۱۳۹۵/۰۸/۰۷ دسته بندی: فروش مغز پستهمغز دهن بست مشاهده

مغز تو جمع کن پسته

مغز دهن بست احمدآقایی مغز دهن بست احمدآقایی نوع کشیده تر از مغز فندقی و دارای رنگ پوست قرمز تری میباشد که برای مصارف تزینی قنادی ها و بستنی ها طالب بیشتری دارد.مغز احمدآقایی به دلیل کشیده بودن دهن بست احمدآقایی در داخل دستگاه مغز کن پرت بیشتری نسبت به مغز فندقی دارد. سایز مغز پسته […]

۱۳۹۵/۰۷/۲۳ دسته بندی: فروش مغز پستهمغز دهن بست مشاهده