مغز پسته گندمی

مغز پسته گندمی مغز پسته گندمی به مغزی گفته میشود که ریز و تقریبا به ندازه گندم میباشد و پوست قهوه ای متمایل به سیاه دارد اما داخل مغز میتواند سبز باشد که برای پودر کردن مناسب و ارزان میباشد اما پوست رویی سیاه آن باعث میشود که در پودر شده آن دانه های سیاه […]

۱۳۹۵/۰۷/۰۷ دسته بندی: فروش مغز پستهمغز گندمی مشاهده