مغز پسته کال

مغز پسته کال مغز پسته کال را باید در زمانی برداشت شود که هنوز پسته کال و نارس میباشد.که معمولا برداشت آن مرداد ماه و یا اوایل شهریور ماه میباشد.و هرچه بیشتر به شهریور ماه نزدیک شویم مغز از سبزی مغز کم میشود.مغز کال شیری رنگ و پوست سفید رنگی دارد ولی داخل مغز کاملا […]

۱۳۹۵/۰۵/۱۰ دسته بندی: فروش مغز پستهمغز کال مشاهده