مغز تو جمع کن پسته

مغز تو جمع کن پسته مغز تو جمع کن پسته به مغزی گفته میشود که از داخل پسته جدا میشود به این صورت که مغزی که قاطی با پسته در موقع فرآوری شده است را جدا میکنند.و شاید در برخی موارد نمیشود از مغز دهن بسته تشخیص داد و از لحاظ کیفیت درجات مختلفی دارد.و […]

۱۳۹۵/۰۸/۰۷ دسته بندی: فروش مغز پستهمغز تو جمع کن مشاهده