انواع کود زمین پسته

کود زمین پسته ،کودهای حیوانی

استفاده از کودهای حیوانی علاوه بر جنبه تغذیه ای بیشتر به منظور اصلاح خاک از جمله بهبود ساختمان، کود زمین پسته ،دانه بندی، تهویه و بیولوژی آن و همچنین بالا بردن ظرفیت تبادل کاتیونی خاک صورت می گیرد.

 

نوع کود ازت (کیلوگرم در تن) فسفر (کیلوگرم در تن) پتاس (کیلوگرم در تن)
کود گاوی ۴/۳ ۳/۱ ۵/۳
کود گوسفندی ۲/۸ ۱/۲ ۴/۸
کود مرغی ۲۰ ۲۵ ۱۳

تغذیه درخت پسته

میزان مواد غذایی در کود مرغی بیشتر از گوسفندی و در گوسفندی بیشتر از گاوی است با این حال مواد غذایی کود مرغی به اندازه ای نیست که بتواند تمام نیازهای غذایی گیاه را تامین کند. کود زمین پسته ، کود مرغی سریعتر از کودهای حیوانی دیگر مورد تجزیه قرار می گیرد اما به همین اندازه اثرات آن در خاک زودتر ناپدید می گردد که در این رابطه توصیه می شود کود گوسفندی و گاوی را به صورت پوسیده به خاک داده تا اثرات آن سریعتر بروز کند و از آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

 

کودهای شیمیایی

در مصرف کودهای شیمیایی، تنظیم میزان کود بر اساس دور آبیاری همواره باید مورد توجه قرار گیرد. در دورهای آبیاری بالاتر از ۶۰ روز میزان مصرف باید دقیق محاسبه شود و جوانب احتیاط رعایت شود. مثلا هرچه فاصله بین دو آبیاری افزایش می یابد بایستی از میزان کودهای ازته کاست.

 

 

نحوه مصرف کودهای ازته

۵۰ درصد از ازت مورد نیاز درختان بارور در اسفند ماه،کود زمین پسته ، ۲۵ درصد در اردیبهشت نهایتا تا خرداد ماه، ۲۵ درصد باقیمانده را همراه با آب قبل از برداشت محصول در شهریور ماه
۱- قسط اول کود ازته بهتر است از نوع اوره مصرف شود زیرا در سرمای اواخر زمستان و اوایل بهار بهتر جذب می شود.
۲- قسط دوم کود ازته به شکل نیترات اوره مصرف شود که جذب تدریجی آن رشد دانه را تا اواخر فصل تضمین بعلاوه نیترات آمونیوم به تمایز جوانه های گل سال آینده که در این دوره صورت می گیرد، کمک می کند.
۳- قسط سوم کود ازته بهتر است به فرم نیترات آمونیوم باشد تا قبل از ریزش برگها بطور کامل جذب درخت شده و ذخیره مناسبی برای شروع فصل بعد ایجاد نماید.(در سالهای کم بار قسط دوم ازت حذف شود).

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست