نفوذ آب در زمین باغ پسته

اصلاح نفوذ آب

عمده ترین مشکل موجود در باغ پسته مسئله نفوذ آب در زمین است. که عموما بستگی به قابلیت نفوذپذیری خاک و کمبود نفوذ آب در خاک دارد. از طرفی نفوذ آب در خاک نیز بستگی به میزان شیب زمین و مقدا آبی دارد که روی زمین جاری میشود و هرگونه مانعی که  در راه این دوعامل پیش بیاید سبب عدم نفوذ آب در زمین و مشکلات دیگری در باغ پسته میشود. به عبارت دیگر نفوذ ناپذیری خاک باعث نرسیدن آب کافی به منطقه فعال ریشه کندی تولید و آبیاری های بعدی خواهد شد.

هرچه درخت مسن تر باشد نیاز به آب بیشتری پیدا میکند و این مشکل را شدیدتر مینمایند . در اغلب مناطق پسته خیز کالیفرنیا میانگین نیاز هر ایکر باغ تقریبا(۴۰) اینچ آب در سال است که اگر آب ذخیره شده باران را در زمستان و  ضایعات سیستم های مختلف ابیاری  را به آن اضافه یا کسر کنیم حجم آبیاری فصلی در هر ایکر باغ پسته به (۴۲) اینچ (به علاوه یا ۹- اینچ آب اضافی در تیرماه )میرسد

وچنانچه این مقدار  آب به زمین نرسد مشکل کم آبی و عوارض آن تشدید میشود.در واقع کندی و کمبود نفوذ آب در خاک  نه تنها محاسبات آبیاری بهم میریزد بلکه سبب جمع شدن آب اضافی در اطراف ریشه میشود و هر اندازه که قابلیت نفوذ در خاک کمتر باشد تهویه ریشه نیز کاهش بیشتری پیدا میکند. مضافا آنکه هر اندازه که آب در سطح زمین نیز به حالت اشباع برسد احتمال خفگی ریشه و آلودگی طوقه به (فیتو فتورا) و سایر بیماریهای ریشه بیشتر خواهد شد.

 

علائم کندی نفوذ آب

-عدم تخلیه آب در نیمه فصل ، از عمق زمین و پرشدن روی زمین از آب کافی به مدتی در از بین دو نوبت آبیاری.

– راکد ماندن آب زیاد روی زمین بمدت طولانی و قطع ارتباط.

– کاهش رشد گیاهی و تولید میوه و حاصل خیزی باغ.

– کاهش درصد پسته خندان.

– تهویه ناقص و افزایش آلودگی های ریشه به بیماری.

 

نفوذ آب در زمین باغ پسته

 

فرایند نفوذ آب

اولین قدم در راه حل مشکل کندی نفوذ آب در باغ پسته توجه دقیقبه چگونگی عمل نفوذ آن در زمین است.

درآغاز هر آبیاری آب به سرعت در خاک نفوذ میکند. زیرا خاک خشک است و آب از داخل شکافها و روزنه های آن پایین میرود اما پس از چند ساعت روند نفوذ آن کند میشود.

به همان اندازه که خاک از سطح زمین تا منطقه ریشه مرطوب میشود به همان اندازه فاصله سطح زمین تا منطقه مرطوب زیادتر میشود.مضافا آنکه ذرات خاک رس باد میکنند و با انسداد شکافها و پر کردن روزنه های خاک سبب کندی نفوذ آب در زمین میشوند و در نتیجه تعادل بین میزان آب داده شده به زمین و آب محتوی در ذرات خاک (روزنه ها )بهم می ریزد.

شوری آب و ترکیبات شوری آن در ذرات خاک طبیعتا با آب غیر شوری که به زمین داده میشود نسبت به یکدیگر واکنشی نشان میدهند که در نتیجه مزید بر کندی نفوذ آب در زمین میشوند. قوه جاذبه نیزز فرآیندی است که در این عمل تاثیر دارد.

 

به هر صورت عمل نفوذ آب در خاک نیز بستگی به ویژگی های آب و کیفیت ساختار خاک دارد. به این شکل:

چگونگی نفوذ آب در خاک

-خشکی خاک

-تعداد و اندازه روزنه های خاک

-شکاف ها

– میزان شوری آب در خاک

-عدمهماهنگی بین خاک و ریشه

-میزان شوری آب

-ترکیبات شوری آب

-عمق آبرسی از سطح خاک تا ریشه

 

اصلاح نفوذ آب

جمع حجم منافذ، ابعاد هر کدام از روزنه ها، حرکت و جریان آب در آنها شوری آب و دوام نمک ها عواملی هستند که در چگونگی نفوذ آب در آبیاری های  باغ اثر میگذارند.

 

فروش انواع پسته، فروش مغز پسته، فروش پسته آبخندان، فروش پسته دهن بست